notariusz

Kontakt do nas

 

Tani notariusz
opinia forum
kancelaria dobra
notarialna

forum
Wybór notariusza
Tani i dobry notariusz
notariusz podział majatku wspólnego

Jeżeli chcemy sprzedać naszą nieruchomość - działkę, dom lub mieszkanie musimy skorzystać z usług kancelarii notarialnej.

Notariusz

to zawód zaufania publicznego, którego tytuł nadawany jest przez odpowiedniego urzędnika państwowego. Wydaje się więc, że notariusz powinien bardzo dbać o zaufania i zadowolenie klientów.

Niestety często zdarza się tak, że notariusz - jako osoba zarabiająca całkiem duże pieniądze, traktuje klienta w sposób , delikatnie mówiąc nieprofesjonalny.

opłaty notarialne

Kancelaria notarialna
Nieprofesjonalne załatwianie sprawy notarialnej

dzielenie maj+/-tku notariusz

Często zdarza się tak, że kiedy wybierzemy się do kancelarii notarialnej z naszą sprawą, notariusz nie jest w stanie podać nawet przybliżonego terminu załatwienia naszej sprawy. Dodatkowo sam wymaga od nas szybkiego dostarczenia wszystkich potrzebnych dokumentów i nieprzeszkadzania.

Niestety zdaża sie rownież, że umówione spotaknia są w ostatniej chwili przekładane bez podania kolejnego terminu.

Jeżeli zdaży nam się znaleźć w tak prowadzonej kancelarii warto jest zabrać wszystkie dokumenty i przejść do konkurencji.

kancelaria notarialna

Notariusz solidny
Wybór dobrej kancelarii notarialanej
dobra kancelaria notarialna

W niektorych wypadkach jest również tak, że sam

notariusz

jak i cała kancelaria działają w sposób profesjonalny, załatwiając wszystko prawie od ręki, dodatkowo serwując nam przepyszną kawę.

Wybór kancelarii notarialanej powinniśmy uzależnić od opinii jakie płyną od naszej rodziny czy znajomych. W przypadku kiedy ktoś był już w kacelarii w celu załatwienia swoich spraw i został potraktowany miło i profesjonalnie bardzo prawdopodobne jest, że również i my będziemy zadowolenie po fakcie.

Podpisanie umowy kupna sprzedaży działki czy mieszkania, sprawy spadkowe, podział majątku i inne wszystkie te sprawy musimy załatwiać w kancelarii dlatego warto jest mieć swojego zaprzyjaźnionego notariusza.

kancelaria

forum forum
Usługi notariusza

Zadania wykonywane przez notariusza i kancelarię notarialną

koszt przeprowadzenia usługi notarialnej

Wszystkie polskie kancelarie notarialne w swojej ofercie mają zawsze: sporządzanie aktów i poświadczeń notarialnych, doręczanie oświadczeń i spisywanie protokołów, sporządzanie protestów czeków i weksli,

przechwowywanie wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, dokumantow i pieniędzy, sporządznie wpisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,

podział majątku rozwód

Dokumenty notarialne
Umowy i akty sporządzane prze notariusza

dobry notariusz

Kancelarie notarialne przygotowują na prośbę i żadanie wszelkiego odzaju projekty aktów kupna, sprzedaży itp., oświadczeń i poświadczeń majątkowych i innych oraz projekty aktów spadkowych i innych.

notariusz

przygotowuję również akty dziedziczenia majątkowego i projekty aktów oraz przygotowuję wszelkie inne dokumenty wynikające z innych przepisów.

taksa notarialna

Dobry notariusz
Tani i drogi notariusz zadania i obowiązki

najlepsza kancelaria notarialana

Każdy

notariusz
musi zachować w pełnej tajemnicy wszystkie inforacje i dane, które przekazuje mu klient podczas wykonywania niezbędnych czynności notarialnych. Jedynym wyjątkiem jest sytacja powołania notariusza jako świadka w sprawie sądowej.

Zachowanie tajemnicy notarialnej nie jest czymś wyjątkowym w pracy notariusza i nie zależy od stopnia jego wiedzy czy doświadczenia.

hipoteka

forum forum
Akt notarialny
Najlepszy notariusz - dobry notariusz
notarialne opłaty

Każdy rejent jako osoba zaufania publicznego działa w ramach przysługującego mu prawa. Osoba wykonywująca czynności notarialne ma prawo korzystać również z ochrony prawnej, która przysługuję wszystkim funkcjonariuszom publicznym.

Notariusz
powołany został do wykonywania prac notarialnych wyszczególnionych przez polskie Pańtwo. Czynności te, wykonywane w imieniu stron wraz z właściwym podpisem notariusza nabierają właściwą formę notarialną. Ich wykonanie i przypieczętowanie nadaje im formę i moc dokumentu urzędowego.

notariusz

Notariusz
Praca notarialna w kancelarii notarialnej

kancelaria notarialna solidna

Wszystkie czynności notarialne zawsze sa wykonywane we właściwej dla notariusza kancelarii notarialnej. W niektorych przypadkach, jeżeli wymaga tego charakter wykonywanych czynności, prace mogą zostać wykonywane w innym miejscu. Możliwość pracy notariusza w innym niż jego kancelaria punkcie ma miejsce w przypadku na przykład złego stanu zdrowia jednej ze stron lub w przypadku cynności związanych z dużymi umowami finansowymi na przykład przjemowania czy kupna spółki.

testament wzór

Powołanie notariusza
Definicja i zadania dobrego notariusza

kancelaria notarialna

Rejent to osoba strzegąca bezpieczeństwa i zgodności obrotu wszelkim zapisanym w prawie majątkiem z polskim prawem. Notariusz wcześniej zwany rejentem jest osoba zaufania społecznego i strzeże zgodności z prawem czynności i umów którym strony chcą nadać moc i formę notarialną.

Notariusz w Polsce jest powoływany i odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Nadanie osobie tytułu notariusza jest możliwe po zasięgnięciu wiążącej opinii w izbie notarialnej odpowiedniej dla osoby powoływanej na stanowiusko notariusza.

wniosek o spadek

forum forum

Dodawanie Ogłoszeń Baza Ogłoszeń

Opieka groby Gdańsk Sopot Gdynia Trójmiasto