kancelaria notarialna

Kontakt do nas

 

Notariusz opinia
kancelaria
notarialna
Kancelarie

forum
Zakup nieruchomości
Zakup nieruchomości wpis do kięgi wieczystej
notariusz kupno działki

Każdy zakup nieruchomości - działki, domu czy mieszkania wymaga jego wpisania do księgi wieczystej, a co za tym idzie aktu notarialnego. Dzieki podpisaniu aktu notarialnego umowa kupna sprzedaży staje się wiążąca.

Podpisanie aktu notarialnego wiąże się poniesieniem szeregu opłat takich jak opłaty sądowe, podatki, czy wynagrodzenie notariusza.

Kancelaria notarialna

- wszelkie podatki oraz opłaty dla sądu notariusz przekazuje do odpowiednich organów.

opłaty notarialne

Opłaty notarialne
Wysokość maksymalnej taksy notarialnej

podział majątku notariusz

Wszelkie umowy, które wiążą się z przenosinami aktu własności zawsze zawierane są w formie aktu notarialnego poświadczanego przez notariusza.

Kancelaria notarialna

- z każdą taką transakcją wiażą się określone opłaty notarialne. Wysokość opłat precyzuje specjalna taksa notarialna przygotowana przez odpowiedni organ nazorujący pracę kancelarii notarialnych w Polsce. Stawki przedstawione poniżej są maksymalne, a więc opłaty mogą być mniejsze.

kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna
Koszty i opłaty poniesione podczas zakupu nieruchomości
dobra tania kancelaria notarialna

Wartość nieruchomości do 5 tysięcy zł maksymalna opłata do 200 zł, wartość od 5001 do 15 tys. zł. Wyliczane według zasady od pierwszych 5 tys. - 200 zł, od kwoty nadwyżki - 3%.

Watość transakcji od 15001 do 30 tysięcy złotych. - Pierwsze 15000 zł opłata 500 zł, od kwoty nadwyżki - 2%. Kwoty 30001 do 60000 zł, od pierwszych 30000 zł - 800 zł, od kwoty nadwyżki - 1%. Kwoy 60001 do 1000000 zł. Pierwsze 60000 zł to 1100 zł, od nadwyżki - 0,5%. Transakcje powyzej 1 miliona zł wylicza się według wzoru 5800 zł i 0,25% od nadwyżki.

kancelaria notarialna

forum forum
Kupno nieruchomości

Zawieranie umowy kupna sprzedaży działki

koszt usługi notarialnej

W zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami każda umowa zakupu nieruchomości ma być zawierana w formie aktu natarialnego.

Kancelaria notarialna

- notariusz ma obowiązek potwierdzić fakt zawierania umowy prze zainteresowane strony.

Przed zawariciem właściwej umowy można zawrzeć umowę przedwstępną, nie jest to jednak obowiązkiem. umowa taka zawierana jest jako zabezpiecznenie zawacia umowy w przyszłości.

Umowa przedwstępna zawierać powinna termin zawarcia umowy przyrzeczonej - właściwej.

podział majątku rozwód

Kancelaria notarialna
Finalizowanie umowy kupna działki

dobry notariusz

Zanim będziemy finalizować umowę kupna działki, nieruchomości do mu czy mieszkania, warto jest dokładnie sprawdzić dokumenty notarialne dotyczące tej nieruchomosci.

Sprawdzić należy przyszły plan zagodpodarowania działki i najbliższej okolicy, możliwość doprowadzenia wszelkich podłączeń oraz obciążenia takie jak służebności czy hipoteki wyznaczone na działce czy nieruchomości.

Wszystkie wpisy można sprawdzić w księdze wieczystej działki.

taksa notarialna

Księga wieczysta
Dokumenty niezbędne podczas wpsiu do księgi wieczystej

najlepsza kancelaria notarialana

Jeżeli kupujemy działkę, która nie ma jeszcze wyodrębnionego wpisu w księdze wieczystej, musimy postarać się o wpis do księgi.

Kancelaria notarialna
Aby nowa działka została wyodrębniona z innej działki musimy przedstawić notariuszowi niezbęde dokumenty takie jak: ostateczna decyzja podziału nieruchomości, wypis i wyrys działki macierzystej, aktualny odpis z księgi wieczystej, wypis zagospodarowania przestrzennego oraz szczegółowy wypisu z rejestru gruntów.

hipoteka

kancelaria forum
Kancelaria notarialna
Zawieranie i podpisywanie aktu notarialnego

kancelaria opłaty

Podpisywanie umowy kupna sprzedaży działki czy nieruchomości w

kancelaria notarialna
wiąże się ze stawiennictwem wszystkich osób wymienionych w akcie.

Wszyscy muszą posiadać swoje dowody osobiste, którymi się legitymują po czym notariusz odczytuje treść aktu notarialnego. Jeżeli mamy jakiekolwiek pytania, notariusz ma obowiązek na nie odpowiedzieć. Po wyjasnieniu wszystkich nieścisłości i odczytaniu treści aktu, dokument jest podpisywany przez każdą ze stron i przez notariusza.

notariusz

Praca notariusza
Kancelaria notarialna

kancelaria solidna

Kiedy wybierzemy już najlepszego notariusza, wyposażeni w wiedzę jaką umowę chcemy podpisać, udajemy się na wstępną rozmowę. Na miejscu dowiadujemy się jakie dokumenty będa niezbędne, ile może potrwać cały proces uprawomocnienia naszej umowy oraz, jeśli mamy taką chęć dowiemy się jakie będą koszty podpisania umowy.

Kiedy posiadamy już niezbędne dokumenty dotyczące naszej umowy, notariusz wyznacza termin podpisania właściwej umowy. Podczas jej podpisywania muszą być obecne na miejscu wszystkie zainteresowane osoby wyposażone dodtakowo w dokument stwierdzający toższamość.

testament wzór

Niezbędne dokumenty
Wybór notariusza ceny dokumenty i opłaty

kancelaria notarialna

Kancelaria notarialna- nie wszystkie umowy wymagają sporządzania aktu notarialnego. Obowiązkowo przed notariuszem musimy podpisywać: małżeńską umowę majątkową czyli intercyzę, umowę sprzedaży i darowizny nieruchomości - działki, domu czy mieszkania, umowę podziału spadku i umowę o odrębnej własności lokalu.

Zawsze wymaga się podpisu notariusza pod umową oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i zbycia i przekształcenia spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu, tworzenia spółki partnerskiej, komandytowej, komandytowo akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz założenia spółki akcyjnej.

wniosek o spadek

kupno działki forum

Dodawanie Ogłoszeń Baza Ogłoszeń

Opieka groby Gdańsk Sopot Gdynia Trójmiasto